top of page

Enkle tøye-øvelser for nakke ved hodepine


Generelt om hodepine

Rundt 50% av befolkningen plages av hodepine (1). Kjente hodepinetyper er blant annet spenningshodepine, migrene, nakkerelatert hodepine og klasehodepine. En sjelden gang kan hodepine også være sekundært til annen sykdom (man finner sykdom som skyld i hodepine i mindre enn 1% av tilfellene) (2). I tillegg kan flere hodepinetyper opptre sammen. Eksempelvis er det ikke uvanlig at en person med migrene i perioder også har spenningshodepine, eller hodepine sekundært til stive muskler og ledd i nakken.

Kort om de mest kjente hodepinetypene

Spenningshodepine

Spenningshodepine er rapportert å være den dominerende årsaken til hodepine. Den beskrives ofte som trykkende, merkes gjerne bak øyet/øynene, på toppen av hodet og/eller i nakken, og man merker det gjerne på begge sider av hodet. Plagene kan være langvarige eller komme i perioder. Denne typen hodepine er ofte relatert til stress og stramme muskler.

Migrene

Man anslår at ca 15% har migrene (flere kvinner enn menn). Migrene kan oppstå med og uten aura (en av fire har aura). Aura er ofte et varsel forut for hodepinen og kan gjøre seg gjeldende ved f.eks synsforstyrrelser. Dette er gjerne en ensidig pulserende hodepine.

Nakkehodepine (Cervicogen hodepine)

Nakkehodepine opptrer oftest på en side av hodet, og som navnet sier, skyldes det problemer i nakkeområdet. Ca fire ganger så mange kvinner som menn får nakkehodepine.

Klasehodepine (Hortons hodepine)

Denne typen hodepine er noe sjeldnere. Den kjennetegnes ved svært intense smerter, gjerne i et anfallsmønster varende 15min til tre timer, og man er gjerne smertefri mellom anfallene. Pga. dens intense karakter blir den også på folkemunne kalt selvmordshodepine. Dette er en hodepinetype som affekterer menn hyppigere enn kvinner.

Enkle hjemmeøvelser

Spenninger i nakke/skulderbue kan gi hodepine, ofte på grunn av det vi kaller refererte smerter eller utstrålende smerter. I klinikken bruker manuelle behandlere (kiropraktoren, osteopaten eller fysioterapeuten) ulike teknikker for å redusere spenninger i muskler som gir utstrålende smerter. Uttøyninger er en av metodene man kan benytte seg av. Under følger noen tips til hjemmeøvelser/uttøyinger og i hvilket område disse musklene klinisk ofte gir smerter til.

NB. Øvelsene under er generelle øvelser. Er du veldig plaget av hodepine, ta kontakt med en behandler du stoler på.

Smerter og tøye-øvelse for musculus trapezius

Denne muskelen kan gi smerter trekkende opp i nakken, bak øret og opp til tinningen. Kan også noen ganger gi noe smerte til kjeven.

Øvelse: Bøy hodet til siden, og kjenn at det strekker på motsatt side fra nakken og ned mot skulder. Man kan gjerne gi litt overtrykk ved å plassere hånden på hodet (ikke trekk i hodet). Hold stillingen i 20-30 sekunder. Kan gjentas 2-3 ganger. Husk å tøye på begge sider.

Smerter og tøye-øvelse for musculus sternocleidomastoideus

Muskelen brukes til å vri på hodet og bøye hodet fremover. Den kan gi smerter til bakhodet, bak/inn i øret, toppen av hodet, pannen og over øynene. Kan også i noen tilfeller bidra til svimmelhet.

Øvelse: Bøy hodet litt bak og til motsatt side. Trekk gjerne haka litt inn. Du kan også her skape litt ekstra strekk ved å plassere den ene hånden på hodet, og den andre øverst på brystet mot innerste del av kravebenet. Noen ganger må man "lete" litt for å kjenne at det strekker. Du skal kjenne at det strekker fra nederst på fremsiden av halsen, og skrått bak til bakhodet samme side. Hold stillingen i 20-30 sekunder. Kan gjentas 2-3 ganger. Husk å tøye på begge sider.

Smerter og tøye-øvelse for suboccipitale muskler (musculus obliquus capitis inferior/superior, musculus rectus capitis posterior major/minor)

Disse små musklene sitter helt øverst i nakken og går opp til bunnen av hodeskallen. De gir gjerne diffuse smerter til hele hodet (inkl bakhodet, pannen og øynene).

Øvelse: Trekk haka inn, og press bakhodet opp og bak (som om man skal "lage lang hals"). Kjenn at det strekker helt øverst i nakken opp mot bakhodet. Hold stillingen i 20-30 sekunder. Kan gjentas 2-3 ganger.

Manuell behandling av hodepineplager

Manuell behandling er behandling hvor man bruker hendene og enkle instrumenter. Metoder som vi benytter av oss på Helsehuset Greaaker er; Triggerpunktsbehandling/trykkbehandling, massasjeteknikker, nåler/akupunktur, manipulasjon av ledd, mobilisering av ledd, tøyeteknikker, trening og hjemmeøvelser. På Helsehuset Greaaker har vi blant annet kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopat og akupunktør.

I tillegg benytter vi oss av elektroterapeutiske metoder som laser, trykkbølge, dyp varme og strøm (TENS/interferens).

Forskning tyder på at manuell behandling ved hodepine, inkludert spenningshodepine og migrene, har effekt (3-6). Studier tyder også på at akupunktur er et godt behandlingsalternativ for flere hodepinetyper (7, 8).

Alternativ behandling eller evidensbasert behandling?

Noen forbinder fremdeles manuell behandling med det alternative, mens medisinsk og kirurgisk behandling blir ansett som evidensbasert. I virkeligheten er all behandling som er underbygget av forskning evidensbasert, mens all behandling på utprøving, eller som det ikke finnes forskning på at har effekt, er alternativ behandling. I tillegg vil det være sånn at en behandlingsform som er grundig undersøkt gjennom forskning, men som ikke har effekt, vil være alternativ. Ved Helsehuset Greaaker søker vi hele tiden å tilby evidensbasert behandling, dvs behandling vi vet har effekt basert på beste tilgjengelige evidens.

Les mer om artikkelforfatter kiropraktor Are her.

Les mer om fysioterapeut Kim (avbildet i forbindelse med øvelsene) her.

Tallene i parantes i teksten korresponderer med tallene i referansene under.

  1. Phil Page, CERVICOGENIC HEADACHES: AN EVIDENCE-LED APPROACH TO CLINICAL MANAGEMENT, Int J Sports Phys Ther. 2011 Sep; 6(3): 254–266.

  2. http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/symptomer/hodepine-veiviser-2432.html

  3. Mesa-Jiménez JA, Lozano-López C, Angulo-Díaz-Parreño S, Rodríguez-Fernández ÁL3, De-la-Hoz-Aizpurua JL, Fernández-de-Las-Peñas C4. Multimodal manual therapy vs. pharmacological care for management of tension type headache: A meta-analysis of randomized trials. 2015 Mar 6.

  4. Chaibi A, Russell MB. Manual therapies for primary chronic headaches: a systematic review of randomized controlled trials. J Headache Pain. 2014 Oct 2;15:67.

  5. Chaibi A, Tuchin PJ, Russell MB. Manual therapies for migraine: a systematic review. J Headache Pain. 2011 Apr;12(2):127-33.

  6. Chaibi A1, Russell MB. Manual therapies for cervicogenic headache: a systematic review. J Headache Pain. 2012 Jul;13(5):351-9.

  7. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Shin BC, Vickers A, White AR. Acupuncture for the Prevention of Tension-Type Headache (2016). Explore (NY). 2017 Mar 6. pii: S1550-8307(17)30055-1. doi: 10.1016/j.explore.2017.03.007. [Epub ahead of print]

  8. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD001218. doi: 10.1002/14651858.CD001218.pub2

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page