top of page

Bedriftsavtale hos Helsehuset Greaaker

Helsehuset Greaaker sitt samarbeid med ulike bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad.

I klinikken på Helsehuset Greaaker tilbyr vi bedriftsavtaler til alle bedrifter i nærområdet. Dette er en avtale som vil gå utenfor reglene og kravene til bedriftshelsetjeneste (som vi også tilbyr via våre kolleger i Ringvoll BHT). Forskjellen er at man vil få undersøkelse og behandling for en skade eller et problem. Dette er såkalt kurativ behandling og vil brukes når det er behov for aktiv intervensjon og behandling, f.eks i forbindelse med bruk av en forsikringsordning. Bedriften vil da få eksklusiv tilgang til alle våre tjenester, slik at man hurtig og effektivt får en vurdering av plage/skade og deretter lagt en plan for videre oppfølging i vårt tverrfaglige team. En avtale med klinikken innebærer at man får førsteprioritet ved behov for time hos oss, og vi garanterer time innen 48 timer på virkedager. Da vi daglig har satt av plass for akutte timer til våre bedrifter, klarer vi oftest å få satt opp en time den samme dagen man ringer, så lenge man ringer tidlig på dagen. Vanligvis vil slike akutte timer koste mer enn en vanlig time, men denne ekstra utgiften slipper man å betale, så lenge bedriften har en avtale med Helsehuset Greaaker.

Tverrfaglighet og kompetanse Helsehuset Greaaker er en tverrfaglig klinikk, med lang erfaring. Vi har et faglig engasjert personale, som består av fysioterapeuter, kiropraktorer, osteopater, akupunktør, ernæringsrådgiver, fotterapeut og gestaltterapeut, samt en spesialist i psykologi. Vårt mål er at de ansatte i de ulike bedriftene kommer før de blir nødt til å sykemeldes og at vi skal kunne bidra til at man forhindrer sykemeldinger, så langt dette er mulig. Ved behov for videre undersøkelse, som for eksempel ULTRALYD, MR eller RTG, har vi mulighet for å følge opp dette. Ultralyd kan gjennomføres i klinikken, mens MR og RTG kan rekvireres via våre kiropraktorer. Våre kiropraktorer kan også ved behov skrive sykemelding for inntil 12 uker.

Vi er meget fleksible i forhold til våre avtaler og tilpasser de etter behovet til den unike bedrift. Vi har noen bedrifter som ønsker at vi møter i bedriften og gjennomfører behandling og treningsgrupper med fysioterapeut for deres ansatte, fast ett par dager i uken. Andre bedrifter ønsker at deres ansatte kommer til oss, på Helsehuset Greaaker, eller en kombinasjon av begge deler. Vi vil alltid strebe etter å tilpasse vårt tilbud til bedriftens behov.

Vi kan også tilby et stort utvalg av tester for å vurdere og kartlegge folks fysiske funksjon, og ut ifra dette sette opp individuelle treningsprogram.

Under kan du se bilder fra Nortura Sarpsborg.

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page