top of page
treningsvekter
Fysioterapeut

Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper av befolkningen for å bedre og vedlikeholde funksjon og kompensere for funksjonssvikt. Virksomheten omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling samt habilitering og rehabilitering.

trykkbølge behandling
kettlebell fysioterapeut
Marianne Kallasten
Fysioterapeut / Osteopat
Tommy Aasli
Fysioterapeut / Virksomhetsleder
Marianne Thomesen-Westlie
Fysioterapeut / Akupunktør
Tonje Nygaard
Psykomotorisk Fysioterapeut
Gert Rood Vastveit
Fysioterapeut / Daglig leder
Bestill time

Fysioterapi er et selvstendig teoretisk og praktisk helsefag. Det kreves offentlig autorisasjon for å kunne jobbe som fysioterapeut.

Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper av befolkningen for å bedre og vedlikeholde funksjon og kompensere for funksjonssvikt. Virksomheten omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling samt habilitering og rehabilitering.

I all fysioterapi inngår elementer av både forebygging og behandling. Det evalueres kontinuerlig og dokumenteres gjennom journaler og rapporter.


Fysioterapi utøves med respekt for et humanistisk menneskesyn og etiske prinsipper som innebærer refleksjon over egne verdier, holdninger og handlemåter.

Hos oss er Marianne Thomesen-Westlie helprivate fysioterapeut.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er Marianne Kallasten, Gert Rood Vastveit, Tonje Nygaard og Tommy Aasli.

Egenandelen er noe forskjellig om du går til fysioterapeut med kommunal driftsavtale eller helprivat fysioterapeut. Egenandelen er ca 200 kroner høyere hos helprivat fysioterapeut. Du får ikke registrert egenandel til frikort tak 2 ved behandling hos helprivate fysioterapeuter. Det er diagnosen du har fått som avhenger om du kan få mulighet til å få time hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Det er Sarpsborg Kommune sin prioriteringsliste som til enhver tid avgjør hvem som kan få time hos terapeut med kommunal driftsavtale. Prioriteringsordningen sier at man skal prioritere nyopererte og sykemeldte.

Takstplakat for avtalefysioterapeuter finner du på vår pris-side her.

Det vil forekomme forøket egenandel for tilleggstjenester som ikke dekkes av takstene som f.eks. medisinsk materiale.
 

Fra 2017 har regjeringen bestemt at alle, bortsett fra registrerte yrkesskader og barn under 16 år, må betale egenandel. Dette vil bli elektronisk registrert og når Frikorttak 2 er oppnådd vil den enkelte pasient få en automatisk tilbakemelding.

For 2020 er egenandelstaket kr 2176.

Det er ikke nødvendig å sende inn kvittering til Helfo slik det var tidligere. Du kan lese mer om ordningen her. Du kan også sjekke status for egenandeler og frikort her, ved å logge inn på helsenorge.

Avtalefysioterapeutene operer ikke med ventelister da man er forpliktet gjennom samarbeid med Sarpsborg Kommune til en prioriteringsordning som gjør at man blant annet skal prioritere nyopererte og sykemeldte.

Psykomotorisk fysioterapeut, med driftsavtale, Tonje Nygaard opererer med venteliste og jobber utelukkende med pasienter rekvirert til psykomotorisk fysioterapi.

Les mer om fysioterapeut
bottom of page