Fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og Basic Body Awareness Methodology. Innehar i tillegg ytterligere kompetanse innen behandling av sjokktraumer og er spesielt interessert i læringsorientert fysioterapi.
 

Tonje Nygaard

Psykomotorisk Fysioterapeut

Aktuelt på Helsehuset

Tonje jobber utelukkende med pasienter henvist til psykomotorisk fysioterapi, både individuelt og i grupper. Har dessverre veldig lang ventetid for individuell behandling.