top of page

Hva er osteopati?


Jeg jobber som Osteopat her på Helsehuset Greaaker, og er utdannet osteopat ved

Høyskolen Kristiania og medlem av Norsk osteopati forbund. Utdanningen er et

fireårig fulltidsstudium som baserer seg på anatomi, fysiologi, biomekanikk, nevrologi

og sykdomslære.

Hva er osteopati?

Som osteopat ser man pasienten som en helhet og har fokus på å finne årsaken

til plagene hos pasienten. Vi behandler barn, voksne og eldre med akutte og

langvarige plager. Osteopaten undersøker kroppen i sammenheng og behandler

plagene med ulike teknikker.

Hva skjer hos Osteopaten?

Osteopaten tar opp detaljert anamnese og tar en grundig undersøkelse som

avdekker mulige sammenhenger til det aktuelle problemet. Osteopaten vurderer

holdningen, utfører bevegelighets-tester og bruker hendene for å vurdere fleksibilitet i

kroppens bløtdelsvev. Hele kroppen blir tatt med i betraktning, også andre steder enn

der plagene er.

Målet er å finne hvilken sammenheng og lokalisasjon på kroppen som gir plagene.

Denne lokaliseringen er utgangspunkt for behandlingen. Hver behandling blir

utformet individuelt. Osteopati har en trygg og skånsom tilnærming og bruker et bredt

spekter av manuelle teknikker - fra svært myke tøyninger/avspenning av vev, til

mobilisering og manipulering av ledd.

Hvilke problemer kan mann få hjelp til hos en osteopat?

Vi behandler skader og ubehag i hele muskel- og skjelettsystemet.

Vanlige områder pasienter oppsøker oss er plager i ankel, kne, hofte, bekken, rygg,

skulder/arm og nakke. I tillegg til hodepine, migrene og fordøyelsesproblemer.

Sikkerhet og samarbeid

En nøye anamnese samt sikkerhetstester blir utført for â kunne vurdere de

pasientene som skal henvises til lege å for og trygt kunne behandle de pasienter som

kan ha effekt av osteopati. Det er naturlig for osteopatene â samarbeide med

fagpersonell innen tradisjonell medisin og andre etablerte behandlingsformer.

Her på helsehuset samarbeider vi tverrfaglig med fysioterapeuter, psykomotorisk

og psykolog. Vi samarbeider ofte om pasientene å utfyller hverandre til det beste for

deg.

Mitt interessefelt som osteopat er gravide med bekkenproblematikk og andre

svangerskapsrelaterte plager, noe du kan leses mer om her.

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page