top of page

Skuldersmerter - ultralydundersøkelse og trykkbølgebehandling


Skuldersmerter er noe vi ser mye i klinikken Helsehuset Greaaker, og vi har god erfaring i å undersøke og behandle smerter i og rundt skulder. I følge forskning har 4-26% av normalbefolkningen skuldersmerter, avhengig av alder og andre risikofaktorer (1), og 7-36% har kalkskulder. Kalkskulder er en slags betennelse, eller inflammasjon, rundt kalkdisponeringer (calcium carbonate apatite crystals) i en sene i skulderen (2). Dette gir typisk smerter og nedsatt bevegelse i skulderleddet.

Ultralydundersøkelse

Ultralyd er et hjelpemiddel som er godt egnet til å undersøke skuldersmerter. Sammen med alminnelige skuldertester kommer vi nærmere årsaken til smertene. Dette vises tydeligere i enkelte tilfeller. For eksempel kan man ved kalkskulder tydelig se kalken komme i klem ved dynamisk undersøkelse (undersøkelse ved bevegelse), eller man kan tydelig se avrivninger i muskel eller senevev. Ultralyd er også nyttig i forhold til å treffe riktig ved behandling, for eksempel ved trykkbølgebehandling eller nålebehandling.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling er en modalitetene vi benytter på problemer relatert til muskler og sener, inkludert skuldersmerter/kalkskulder. En meta-analyse fra 2017 støtter opp under vår erfaring: Den viser effekt av både ultralydguidet tørrnåling og av trykkbølgebehandling for kalkskulder (2). En meta-analyse regnes som det sterkeste "bevis" man har innen forskning, da den summerer opp all forskning som tidligere er gjort (se pyramiden).

For spørsmål eller bestilling av time, kan du kontakte oss her. Du kan også booke time online hos en del av våre ansatte her.

Les mer om Are Hammern her.

Tallene i parentes i teksten korresponderer med tallene til referansene under.

1) Moya D, Ramón S, Guiloff L, Gerdesmeyer L. Current knowledge on evidence-based shockwave treatments for shoulder pathology. Int J Surg. 2015 Dec;24(Pt B):171-8. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.08.079. Epub 2015 Sep 9.

2) Wu YC, Tsai WC, Tu YK, Yu TY. Comparative Effectiveness of Nonoperative Treatments for Chronic Calcific Tendinitis of the Shoulder: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2017, Vol.98(8)

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page