top of page

Øvelse for krystallsyke / svimmelhet


Svimmelhet er sjelden farlig, men kan være ytterst ubehagelig. En av de mest vanlige årsakene til svimmelhet er krystallsyke. Det medisinske navnet på krystallsyke er "benign paroxysmal positional vertigo" (bppv) hvor "benign" betyr godartet eller ufarlig.

Navnet krystallsyke kommer av at det i balanseorganet i det indre øret befinner seg krystaller, eller såkalte otolitter. Når de disse løsner kan de bevege seg rundt, og særlig om de kommer inn i buegangene vil dette medføre svimmelhet. Svimmelheten vil typisk oppstå hver gang man beveger hodet i en retning, eksempelvis når man legger seg ned, reiser seg opp fra liggende eller snur på hodet. Hvilke bevegelser som utløser svimmelheten avgjøres av hvilken buegang som er affisert. Vi har tre bueganger på hver side. Krystallsyke oppstår gjerne akutt, og man kan få det igjen hvis man har hatt det før.

Undersøkelse

For å undersøke hva din svimmelhet skyldes, utføres det i klinikken en rekke tester. Ved klassisk krystallsyke vil svimmelheten for eksempel ofte ledsages av karakteristiske ufrivillige bevegelser av øynene, noe man kan provosere frem ved testing. Sammen vil testene avgjøre om du har krystallsyke, og eventuelt hvilken buegang som er problemet.

Behandling og egenbehandling

Vanlig behandling for krystallsyke er såkalte reposisjonsøvelser. Dette innebærer bevegelser med sikte på å få krystallene ut av buegangene og tilbake dit de hører hjemme. Mye brukt er eksempelvis Epleys manøver, Barbeque manøver og Crevits manøver. Disse manøverene er i prinsippet enkle, men erfaring tilsier at det er vanskelig å utføre de på egen hånd ved svimmelhetsanfall. Hvis man har konstatert krystallsyke i en av de bakre kanalene kan man eventuelt prøve Semonts manøver (vist nedenfor) hjemme, enten som egenbehandling eller supplement til behandling hos terapeut.

På bildeserien viser fysioterapeut Didrik Mogensen Semonts manøver for affisering av venstresidig bakre kanal. Hver posisjon holdes til svimmelheten avtar og/eller i minst 30 sekunder.

Du kan også se video av Semonts manøver på vår instagramprofil her.

Hvem behandler krystallsyke

Alt helsepersonell som har opplæring i det kan undersøke og behandle krystallsyke. På Helsehuset Greaaker har vi kiropraktorer, fysioterapeuter og osteopat, som alle undersøker og behandler svimmelhet. Det kan også være at fastlegen din er opplært i disse prosedyrene.

Behandlere som behandler svimmelhet på Helsehuset Greaaker er blant annet; Marianne Eriksen, Madelen Friberg, Marianne Kalasten, Didrik Mogensen, Tommy Aasli, Kim Talgø og Are Hammern.

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page