top of page

Behandling med laser


At lys kan påvirke kroppens funksjoner er ikke noe nytt. Det mest kjente eksemplet på dette er at sollys gjør huden brunere og at D-vitamin dannes i huden. Avhengig av ulike karakteristika vil lys ha forskjellige funksjoner, og kan brukes i forskjellige sammenhenger.

Laser i behandlingsøyemed kommer i to forskjellige utgaver, høyenergi-laser og kald laser. Høyenergi-laser er en type laser man bruker ved operasjoner til å skjære med. I dette tilfellet bruker man altså varmt lys som en kniv. Low-level laser, eller kald laser, er på den annen side en type laser som genererer lite varme (derav navnet kald laser). I likhet med sollys virker kald laser på cellenivå. Dette innebærer at lyset absorberes i cellen, og som følge av dette forandres og moduleres stoffer som blant annet påvirker helingsprossessen (1, 7).

Hva behandler vi med laser?

I klinikken bruker vi oftest laser som et supplement til å dempe betennelsestilstander og/eller smertetilstander. Typisk vil det bli brukt ved akutte skader eller langvarige smerter. Eksempler hvor laser blir brukt er skuldersmerter, knesmerter, prolapssmerter, nakkesmerter osv.

Laser har ikke noen kjente bivirkninger, og kan dermed være et gunstig supplement til allerede eksisterende behandlingsregimer.

Hva sier forskningen?

Selv om vi sjelden bruker laser alene kan forskningstudier være bygd opp på forskjellige måter. Det finnes for eksempel noe forskning som viser at laserbruk alene demper smerter og stivhet ved betennelser/revmatisme (2). En annen studie viser at man ved frossen skulder vil kunne ha bedre effekt av laser+øvelser enn øvelser alene (3). Videre viser noe forskning at laser kan korte ned skadetiden ved ulike senelidelser (4, 5, 6). Senelidelser er her en vid betegnelse som omfatter blant annet skulderproblematikk, muse-arm/tennisalbue og achilles-smerter. I tillegg ser man at man kan ha effekt ved noen typer kroniske smerter, for eksempel kroniske nakkesmerter (7). Studiene som er nevnt her er eksempler, da det etterhvert finnes mange forskningstudier på bruk av laser.

Flere av terapeutene på Helsehuset Greaaker benytter seg av laser.

Tallene i parentes i teksten korresponderer med tallene til referansene under.

1. Shirin Farivar, Talieh Malekshahabi, Reza Shiari. Biological Effects of Low Level Laser Therapy. J Lasers Med Sci. 2014 Spring; 5(2): 58–62. PMCID: PMC4291815

2. Brosseau L, Robinson V, Wells G, Debie R, Gam A, Harman K, Morin M, Shea B, Tugwell P. Low level laser therapy (Classes I, II and III) for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD002049.

3. Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, McBain B, Buchbinder R. Electrotherapy modalities for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 1;10:CD011324. doi: 10.1002/14651858.CD011324.

4. Tumilty S, Munn J, McDonough S, Hurley DA, Basford JR, Baxter GD. Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta-analysis. Photomed Laser Surg. 2010 Feb;28(1):3-16. doi: 10.1089/pho.2008.2470.

5. Stergioulas A, Stergioula M, Aarskog R, Lopes-Martins RA, Bjordal JM. Effects of low-level laser therapy and eccentric exercises in the treatment of recreational athletes with chronic achilles tendinopathy. Am J Sports Med. 2008 May;36(5):881-7. doi: 10.1177/0363546507312165. Epub 2008 Feb 13.

6. Haslerud S, Magnussen LH, Joensen J, Lopes-Martins RA, Bjordal JM. The efficacy of low-level laser therapy for shoulder tendinopathy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Physiother Res Int. 2015 Jun;20(2):108-25. doi: 10.1002/pri.1606. Epub 2014 Dec 2.

7. Anita R Gross, Stephanie Dziengo, Olga Boers, Charlie H Goldsmith, Nadine Graham, Lothar Lilge, Stephen Burnie, Roger White. Low Level Laser Therapy (LLLT) for Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Regression. Open Orthop J. 2013; 7: 396–419. Published online 2013 Sep 20. doi: 10.2174/1874325001307010396 PMCID: PMC3802126

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page