top of page

Hva kan vi gjøre for å redusere antall skader i idretten?


Det finnes ikke ett enkelt svar på dette. Dessverre har vi de siste årene sett en negativ utvikling hos barn og ungdom, ved at de får flere og mer alvorligere idrettsskader enn tidligere. For å kunne gjøre noe med denne negative utviklingen trenger man mer kunnskap. Senter for idrettsskadeforskning, har sammen med norsk idrett og Olympiatoppen, siden 2011 jobbet med ett prosjekt, med fokus på skadeforebygging (1). Prosjektet har som mål å kartlegge risikofaktorer og årsaker til skader.

Kunnskapen har de gjort tilgjengelig ved å opprette nettportalen www.skadefri.no , og en app.

Her finner man målrettede trenings program for over 50 idretter. Øvelsene er spesielt valgt ut til de ulike idrettene, med fokus på arbeidskravene som stilles til utøverne. Man kan også lese om de vanligste skadene i de ulike idrettene. Få tips og råd i forhold til belastningsstyring og hva kan gjøre om man er skadet.

Det beste man kan gjøre er å forbygge, ved å trene spesifikke øvelser og ta hensyn til total belastningen.

Professor Roald Bahr, leder for Senter for idrettsskadeforskning og drivkraften bak Skadefri-prosjektet, sier "Vi vet at omtrent halvparten av alle skader kan forebygges. Vi mener at denne kunnskapen kan omsettes i praksis, og anser digitale verktøy som den mest effektive måten å nå primærmålgruppen, nemlig barn og unge, og selvfølgelig også deres trenere og foreldre" (2).

Så nå vil jeg oppfordre alle, til å bli kjent med www.skadefri.no. Vi kan alle bidra i jobben med å redusere skader i idretten. Dette gjelder om du er fagperson, foresatt, trener eller selv er utøver.

Lykke til:-)

Referanser:

1:https://www.olympiatoppen.no/fagstoff/helse/page9620.html

2:https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page9568.html

Comments


Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page