top of page

Hva gjør en kiropraktor?


En kiropraktor arbeider med problemer og smerter relatert muskler og ledd. Ordet kiropraktikk kommer av gresk og betyr "å behandle med hendene". Dette er også det man ofte kaller manuell behandling. Manuell behandling består av flere modaliteter. Eksempelvis kan man i en behandling benytte en blanding av muskelteknikker (massasjeteknikker, nåler, tøying osv.), mobilisering av ledd og hjemmeøvelser. I tillegg vil man kunne bruke modaliteter som trykkbølge og laser der dette sees hensiktsmessig.

Typiske årsaker til at man oppsøker kiropraktor

Akutte eller langvarige smerter er oftest årsak til at man oppsøker kiropraktor. Dette kan være alt fra nakke-/skuldersmerter til smerter i fot eller ankel. Tradisjonelt har kiropraktorer vært assosiert med rygglidelser, men stadig oftere blir kiropraktoren også brukt til problemer i andre deler av bevegelses-systemet.

Hvorfor skal man gå til en kiropraktor i stedet for en annen behandler?

Det er noen ting som skiller kiropraktoren fra flere av alternativene. Sammen med manuell-terapeutene kan nemlig kiropraktorene rekvirere MR og røntgen-bilder etter behov, de kan henvise direkte til legespesialist eller sykehus (du behøver ikke gå gjennom fastlegen), og de har rett til å sykmelde på linje med leger og psykologer. Det er dette man kaller en primærkontakt-rolle. Kiropraktorene er primærkontakt på problemer relatert til muskler og ledd. Dette er en rolle som kiropraktorene er tildelt av Helse-Norge, og som gir rettigheter og som stiller krav til forsvarlig drift.

Det finnes et virvar av behandlere du kan gå til, som alle sammen driver en eller annen form for manuell behandling. Noen av dem er det man kaller offentlig godkjente. Dette gjelder blant annet kiropraktorer, fysioterapeuter og leger. Hos offentlig godkjente behandlere er tittelen beskyttet og det settes strenge krav til utdanning. Eksempel på ubeskyttet tittel som ikke er offentlig godkjent er muskelterapeut. Det vil i prinsippet si at hvem som helst kan kalle seg muskelterapeut, uten at det er noen formelle krav som stilles.

Tillit er viktig

Det viktigste er nok at du finner en behandler du stoler på, og som gjør det som er best for deg. Det kan være like stor forskjell på to kiropraktorer som det er mellom en kiropraktor og en fysioterapeut, manuell terapeut eller naprapat. Man kan forenklet si at det finnes de som er opptatt av hva forskning sier om behandling, og de som ikke er opptatt av forskning. Dette gjør at en behandler som er opptatt av forskning vil være mer lik andre behandlere som er opptatt av forskning. Dette gjelder samme hvilken profesjon man tilhører. Siden jeg selv er opptatt av at man forholder seg til kliniske retningslinjer basert på forskning, anbefaler jeg at man oppsøker en behandler som undersøker og behandler ut i fra disse. Det finnes snekkere som gjør en utmerket jobb, og det finnes snekkere som gjør en mindre god jobb. Det samme gjelder for alle manuelle behandlere og alle andre som jobber i helsevesenet.

Kiropraktorenes utdannelse

De fleste kiropraktorer har en 5-årig universitetsutdannelse etterfulgt av et år i turnustjenseste. Dette gir kompetanse til å diagnostisere, forebygge og behandle biomekaniske smerter, eller smerter fra bevegelsessystemet. Utdanningen i Danmark (Syddansk Universitet, Institutt for idrett og biomekanikk) er eksempelvis bygd opp med bachelor integrert i legestudiet (felles undervisning og eksamener med legestudentene), etterfulgt av en master. Under master-delen av utdannelsen jobber man på sykehus samtidig som man gjennomfører et lite forsknings-studie og skriver en vitenskaplig artikkel (forskningsartikkel). Med en slik utdannelse gis man kunnskap om hvordan kroppen fungerer, i tillegg til kunnskap om hvordan man skal tolke ny forskning og ny viten. Dette er essensielt, siden det hele tiden foregår ny forskning.

Om Helsehuset Greaaker

Helsehuset Greaaker er en samling terapeuter og behandlere under samme tak, som har som mål at tverrfaglig samarbeid kommer pasienten tilgode. Dette innebærer både tverrfaglige konsultasjoner og tverrfaglige møter for faglig oppdatering. For fullstendig oversikt over våre tjenester, se her.

Les mer om kiropraktor Are Hammern her.

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page