top of page

Er operasjon alltid beste løsning?


Vi som jobber med rehabilitering etter diverse skader i hofte-, skulder- og kneledd har i den senere tid fått flere bekreftelser på at operasjon ikke alltid er eneste og riktige løsning. Det publiseres stadig seriøse forskingsrapporter som sier at man ofte skal bruke konservativt tiltak (ikke operasjon, men trening) som et førstevalg. Dette fordi mange studier hvor man har brukt «narreoperasjon» og sammenliknet med en gruppe som er blitt operert, har funnet at det ved mange lidelser er like god effekt bare å trene opp det skadede leddet framfor et reelt inngrep.

​Nylig ble det i Aftenposten beskrevet en studie fra Lovisenberg Sykehus i Oslo, hvor pasienter ble henvist fra fastlege med skulderdiagnosen SLAP - som betyr skade på brusk og sene inne i skulderleddet. Ortoped Cecilie Schrøder, som er en svært erfaren ortoped, fulgte opp 118 pasienter i to år hvor halvparten ble narreoperert. De som bare fikk et snitt i skulderen og sydd igjen uten å gjøre noe tiltak (narreoperasjon), hadde like god funksjon som de som det ble operert med tradisjonell kirurgi. Begge gruppene fikk fysioterapi/opptrening i etterkant. Link til hele artikkelen her. I Norge ble det i 2016 operert 1,5 millioner pasienter innen ortopedi, og man kan jo forestille seg hvor mye man kan spare økonomisk, og for den enkelte pasient, ved å benytte konservativ behandling fremfor en operasjon som alltid vil ha en risiko ved seg.

Om det er troen på at noe er gjort (placeboeffekt), eller om det er treningstiltak, vet man ikke helt sikkert. Det er mulig at begge disse effektene er med på et såpass forbløffende resultat - og ingen av dem har uønskede bieffekter som infeksjon etc. De siste årene er det foretatt 53 studier over hele verden med denne type forskning, som viser til forbløffende resultat ved ikke å operere. 75% av alle pasientene som ikke ble operert hadde samme gode effekt som de som ble operert. Derfor har man i Norge satt nye standarder blant annet på meniskoperasjon i kneet. Mange ortopeder fraråder nå sterkt operasjon på pasienter over 40 år før et godt opptreningsprogram er fulgt over ca 3 mnd. og symptomer/smerte ikke er borte.

Dette er noe vi også har erfart ved vår klinikk; at det hjelper å trene under kyndig veiledning og med de riktige doserte øvelsene. Det krever at pasienten følger vårt opplegg og gradvis stilles på større og større krav i et treningsforløp. Forskning viser også at trening ikke er forbeholdt yngre mennesker for å kunne oppnå forbedring i styrke over tid. Det er ingen forskjell på en pasient på 25 år, sammenlignet med en på 75 år. Forbedringskurven i styrkeøkning er lik. Det vil ikke si at en på 75 år oppnår samme maksimal styrke, men økning i prosent fra startpunktet er lik! Det vil med andre ord si at det alltid er håp! Se link på prinsipper rundt trening ved skadet skulder i håndballidretten her.

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page