top of page

Per Roar Holen

Psykologspesialist

Psykologspesialisten gir utredning og behandling, individuelt eller i gruppe.

Per Roar er avtalespesialist og psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har bred erfaring fra psykoterapi innenfor psykisk helsevern, så vel i individualterapi som i gruppeterapi. Pasientene betaler egenandel opp til frikort. Henvisning fra fastlege eller behandlende psykolog er nødvendig. Henvisningen må sendes til Felles henvisningsmottak ved lokalt DPS for vurdering. Dessverre er det lang ventetid på individuell behandling, per i dag ca 6 mnd. Spesifiserte utredninger gir kortere ventetid. Alle som henvises vil få skriftlig svar på sin søknad.

bottom of page