top of page

Per Roar Holen

Psykologspesialist

Psykologspesialisten gir utredning og behandling, individuelt eller i gruppe.

Per Roar er avtalespesialist og psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har bred erfaring fra psykoterapi innenfor psykisk helsevern, så vel i individualterapi som i gruppeterapi. Pasientene betaler egenandel opp til frikort. Henvisning fra fastlege eller behandlende psykolog er nødvendig for inntaksvurdering. Dessverre er det lang ventetid på individuell behandling, per i dag ca 6 mnd. Spesifiserte utredninger gir kortere ventetid. Alle som henvises vil få skriftlig svar på sin søknad.

bottom of page