Medlemsvilkår ved Tindlund Trening AS
 

Avtalen mellom medlemmet og Tindlund Trening AS består av medlemskontrakten samt følgende vilkår for bruk av treningstilbudet ved Tindlund Trening AS:

Tindlund Trening AS

 • Fastsetter de regler og retningslinjer som gjelder for bruk av treningssenteret

 • Vil foreta adgangskontroll

 • Vil behandle medlemsinformasjon konfidensielt

 • Skal tilrettelegge treningen slik at den gir best mulig utbytte for medlemmet

 • Kan, med forvarsel, holde stengt og redusere åpningstider

 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under oppholdet i senteret, herunder tap av og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt

 • Vil bortvise synlig rusede personer og misbrukere av dopingmidler

 • Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart

    
Medlemmet

 • Forplikter seg til å følge gjeldende regler, retningslinjer og anvisninger som blir gitt ved treningssenteret 

 • Skal identifisere seg ved adgangskontroll i senteret

 • Samtykker i at Tindlund Trening AS kan registrere personopplysninger

 • Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av Tindlund Trening AS sitt tilbud

 • Kan ikke kreve erstatning eller refusjon av treningsavgift dersom senteret må holde stengt ved uforutsette hendelser

 • Plikter å melde fra om endring av adresse, navn eller bankkonto

 • Inngår et personlig medlemskap med Tindlund Trening AS som ikke kan overdras eller benyttes av andre

 • Misbrukere av dopingpreparater aksepteres ikke som medlemmer
   

Hygiene

 • Det skal brukes rene sko og rent treningstøy beregnet til innendørs bruk. Trening i bar overkropp er ikke tillatt

 • Det skal brukes håndkle under trening
   

Aldersgrense

 • Tindlund Trening AS har 18 års aldersgrense*

* unntak kan gis av deleiere ved Tindlund Trening AS. Klientens foresatte er da ansvarlige for barnet, og skal trene sammen med barnet.  Nøkkelkort gis kun de foresatte, som også må tegne abonnement. 
 

Nøkkelkort
Medlemmet får utlevert et nøkkelkort ved innmelding som gir adgang til senteret. Nøkkelkortet er personlig og skal ikke lånes ut eller benyttes til å gi andre adgang til senteret. Ved tap av nøkkelkort skal medlemmet straks melde fra til Tindlund Trening AS, slik at misbruk forhindres. Nytt nøkkelkort koster kr 200.  Nøkkelkortet skal leveres inn etter endt kontraktstid.


Betalingsbetingelser
a) avtalegiro/ faktura:
Medlemsavgiften for resterende dager i oppstartsmåned, samt avgift for neste måned betales kontant ved innmelding. Deretter trekkes terminbeløpet av medlemmets konto. Terminbeløpet forfaller til betaling den 18. hver måned. Hvis medlemmet bytter bankkonto, må medlemmet selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt beløp fra ny konto.

b) manglende betaling:
Medlemmet er ansvarlig for at terminbeløpet blir innbetalt til rett tid. Ved forsinket betaling sender Tindlund Trening AS ut en påminnelse. Hvis betaling fortsatt uteblir, vil medlemskapet opphøre, og gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling.
 

c) prisjustering:
Tindlund Trening AS forbeholder seg retten til, med 60 dagers varsel, en årlig prisjustering av medlemsavtaler.
 

Frys av medlemsavtalen
Medlemsavtalen kan fryses ved:

 • Personlig sykdom/ skade som medfører at man ikke kan trene.

 • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.

 • Utenlandsstasjonering i arbeid eller studier.

                          
Tindlund Trening forbeholder seg retten til å vurdere hvilke forhold som gir rett til avbrudd/ opphør. Avtale om avbrudd gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være minimum én måned. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapet som skal være minimum 12 betalende måneder.
 

Oppsigelse av medlemsavtalen
Avtalegiro/ faktura:
Oppsigelse av medlemskap gjøres per e-post til gert@tindlund.no eller på sms til mobil 46974822. Oppsigelsen skal bekreftes per e-post eller på sms. Medlemsavtalen avsluttes med en måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Ved registrert oppsigelse, i f. eks september, opphører medlemskapet 31. oktober. Hvis det er inngått en medlemsavtale med bindingstid, avsluttes ikke medlemskapet før bindingstiden utløper.
 

Senterets oppsigelse av medlemsavtale:
Tindlund Trening AS kan si opp medlemsavtalen dersom medlemmet misligholder avtalen eller bryter norsk lov når det oppholder seg i senteret. Allerede innbetalte medlemsavgifter blir ikke refundert. Gjenværende kontraktsverdi forfaller da i sin helhet til betaling.
 

Vi har åpent alle hverdager 0800 - 1600.

Enkelte behandlere vil etter avtale kunne ta i mot pasienter utover åpningstidene.

 Eikveien 22, 1718 Greåker

Midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg  

NB. Bedriftshelsetjenesten Ringvoll og Høyden har samme adresse, men eget telefonnummer: 69 25 31 06

* Ved henvendelese på e-post eller kontaktskjema vil du bli kontaktet innen to virkedager. Hvis det haster, eller ved avbestilling, ring vårt telefonnummer eller kontakt din behandler direkte. Resepsjonen er bemannet mandag-fredag 0900-1400, og det vil i dette tidsrommet primært være enklere å komme gjennom per telefon.