top of page
Svømmer
Ultralyd-diagnostikk

En undersøkelse med ultralyd innbefatter sykehistorie, relevant klinisk testing hvor man forsøker å avkrefte/ bekrefte funn med ultralyd.

For pris, se her.

For time kontakt Gert på 99 63 88 09 eller book online.

matte-0213.jpg
OMK_0210-4.jpg
Gert Rood Vastveit
Fysioterapeut / Daglig leder
Bestill time

Ved hjelp av ultralyd av muskel og skjelett kan vi visuelt fremstille muskler, sener, ledd og knokler på skjerm. Ultralyden brukes for å stille en best mulig diagnose, slik at optimal behandling kan gis. Videre sammenligner vi alltid funnene vi gjør med frisk side for å se om avvikene er relevante for plagene til pasienten.

En undersøkelse med ultralyd innbefatter sykehistorie, relevant klinisk testing hvor man forsøker å avkrefte/ bekrefte funn med ultralyd. Er du henvist av ekstern aktør blir det sendt brev til henviser om tiltak og funn.

Mer informasjon om ultralyd finner du på www.ultralydscanning.no

Se videoklipp av Ultralydsundersøkelse:

Les mer om ultralyd
bottom of page