top of page
Tindlund Trening er åpent - maksimalt 10 personer tillatt samtidig

Åpningstider er som tidligere fra kl.05.30 til kl. 23.00

For å overholde de smittevernregler myndighetene har satt, ønsker vi at dere følger disse anmodningene.

Har du symptomer på hoste eller feber, kan du ikke trene hos oss.

  • Hold minst 1 meter mellom de trenende til enhver tid.

  • Håndhygiene skal utføres før og etter økten.​

  • Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr utføres i tillegg fra oss ved Helsehuset.​

  • Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter og ved de ulike apparatene/stasjonene. Ved avsluttet trening er det fint om dere forlater treningssenteret, slik at vi kan ta imot flest mulige treningsivrige kunder.

Dere må selv finne ut når det er mindre trafikk slik at maksgrensen på 10 personer overholdes. Erfaringsmessig er det mindre besøkt ettermiddag og kveld.

Brudd på disse reglene kan medføre av vi må stoppe abonnementet til den som ikke forholder seg til disse.

Siden vi er et ubetjent treningssenter, vil vi nå foreta hyppigere kontroller og følge med på renhold og oppmøte.

 

Hilsen oss ved Helsehuset Greaaker

bottom of page