top of page

Heidi Aspestrand er godkjent instruktør gjennom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og trener to grupper i uka ved Helsehuset Greaaker.

Innmelding og mer informasjon: LHL Sarpsborg

Heidi Aspestrand

Trenings-
instruktør

LHL

I treningssalen trener man etter musikk fra et godt lydanlegg og med rimelig intensivt treningsnivå. Til disposisjon er steppkasser, matter, manualer baller, vektsekker og strikker. Treningssalen disponerer også 10  Redcord treningstau som er fastmontert i taket og har en speilvegg for korrigering av hvordan øvelsene utføres.

bottom of page