top of page

Bedriftsavtale

I følge en stor rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt lagt fram i 2015, skyldes seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Blant smertetilstandene som nevnes i rapporten som de vanligste er nakke- og skuldersmerter, hodepine og ryggplager (1). Helsehuset Greaaker har kompetanse på både muskel- og skjelettplager (blant annet fysioterapeut, kiropraktor, osteopat og akupunktør) og psykiske plager (samtaleterapi og psykologspesialist).

En bedriftsavtale med Helsehuset Greaaker kan spesialtilpasses. Vi vil eksempelvis kunne tilby behandling (inkludert akutt-timer) og trening i klinikken. Vi kan også tilby behandling, trening og kursing ute i bedriften.

Ta kontakt med oss på Helsehuset Greaaker ved spørsmål eller for nærmere opplysninger.

Ønsker dere avtale? Ring

69144840,

eller send e-post til

resepsjonen@tindlund.no

"En bedriftsavtale med oss har som hensikt å redusere sykefravær, men vi har fått tilbakemeldinger om at det i tillegg for ansatte oppleves som et gode, eller en ekstraservice, gitt av bedriftsledelsen."

Har dere behandlingsforsikring? Vi har avtaler med de fleste av de store forsikringsselskapene.

Tall i parantes i teksten korresponderer med referansene under:

1. FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2015, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

bottom of page