Solveig Marie Arnesen


Gestaltterapeut MNGF
Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi, helserett og godkjent Gestaltterapeut MNGF. 

Lang erfaring i arbeid med mennesker i utvikling.

Ta gjerne kontakt så finner vi tid!
Kort ventetid
Telefon:
92135832

E-post: solveigmariearnesen@gmail.com

IMG_1413_edited.jpg

Solveig Marie Arnesen

Gestalterapeut

Familieterapeut

Aktuelt på Helsehuset

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg.

Individuell terapi

I individuell terapi hjelper jeg mennesker til å ta tak i det som er akkurat nå. Jeg er opptatt av å gi plass til de vonde følelsene, slik at mennesker blir oppmerksomme på sine egne behov og valg. Temaer som dukker opp i terapirommet er angst, depresjon eller nedstemthet, sorg, utmatthet, vanskelige valg og dårlig selvfølelse. Jeg har fokus på å hjelpe mennesker til å ta i det som er og bli oppmerksomme på hvordan ivareta seg selv bedre i hverdagen.

 

Parterapi

I parterapi er jeg opptatt av å støtte paret til å kommunisere bedre med hverandre. Som terapeut løfter jeg opp det positive som allerede er i parforholdet og støtter paret i å ta tak i det som er utfordrende.

Temaer i parterapi kan være dårlig kommunikasjon, lite tid sammen, krangling, ulike synspunkter på viktige valg, utroskap og utrygghet på hverandre. Parterapi kan også hjelpe der paret trenger å finne ut av om de vil fortsette forholdet eller ikke.