top of page

Sterk hjerne med aktiv kropp, hvordan hjernen vår påvirkes av fysisk aktivitet

"Hvis fysisk aktivitet hadde vært en pille, hadde alle tatt den". Slik innleder Ole Petter Helle sitt foredrag om fysisk aktivitet og hvordan dette påvirker hjernen. Fysisk aktivitet er en behandling uten bivirkninger, med bare positive effekter.

Fysisk aktivitet er av Helsedirektoratet definert som "all kroppslig bevegelse som er utført av skjelettmuskulatur, og som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå . Fysisk aktivitet blir ofte delt inn i lett, moderat og hard fysisk aktivitet, etter hvor stor energiomsetning aktiviteten krever" (1).

For å fungere optimalt er hjernen vår avhengig av fysisk aktivitet.

Men hva skjer i hjernen vår når vi er fysisk aktive?

Via flere studier har man sett at ved å være fysisk aktiv stimulerer man Hippocampus, en del av Storehjernen, som har betydning for hukommelse og læring (2 ). Dette skjer ved at kroppen ved intensiv trening, danner melkesyre/ laktat. Melkesyre/ laktat bidrar til å danne BDNF, Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), som er et protein, ofte kalt "mirakelproteinet". Dette proteinet stimulerer til vekst /dannelse av nye hjerneceller samtidig som det styrker de allerede eksisterende. Ved å ha høye nivåer av BDNF lærer du dermed raskere, husker bedre, eldes saktere, og tillater hjernen å lage koblinger raskere (3).

Det har vist seg at bare ved å gå tur 40 minutter daglig, så halverer man risikoen for å utvikle demens (4).

Når man er fysisk aktiv produserer kroppen vår også diverse hormoner, bl. annet Dopamin og Serotonin. Disse hormonene stimulerer belønnings senteret vårt i hjernen, og for mange kan dette føre til en intens gledes følelse både under og etter aktivitet. Det er gjort flere studier på fysisk aktivitet og hvordan det kan redusere depresjon, med nettopp produksjon av de ovennevnte hormonene.

Ved å gå 1 gåtur 1 gang i uken, kan du reduserer risikoen for å få en depresjon, med 40 %.

Helsedirektoratet sine generelle anbefalinger for fysisk aktivitet:

Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.

Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet (5).

Dessverre er det slik at bare 25 % av alle voksne nordmenn klarer å oppfylle Helsedirektoratet sine anbefalinger i forhold til fysisk aktivitet. Når det gjelder barn og unge, så er det 96 % av alle 6 åringer i Norge som oppfyller anbefalingene fra Helsedirektoratet, 73 % av alle 9- åringer, 50 % av alle 12 åringer.

Hva kan man da gjøre for å komme i gang med fysisk aktivitet ?

Ole Petter Hjelle nevner 5 faktorer som han mener vil kunne bidra til å gjøre det lettere å komme i gang med fysisk aktivitet:

1. Fjerne fysiske hindringer i samfunnet, eksempelvis utbygging av sykkelstier og gangfelt. 2. Mer aktivitet i skolen, da det er bevist at aktive barn gir aktive voksne. 3. Finne en aktivitet man liker. 4. Trene sammen med noen andre 5. Holde på lenge nok til at det blir en vane. Hvor lenge dette er, vet man ikke. Man tror det kan være i mellom 3- 12 måneder.

Ved å være i fysisk aktivitet, kan du påvirke hjernen ved at du: - lærer raskere - husker bedre - eldes saktere

- tillater hjernen å lage koblinger raskere

-forebygger demens med 50 %, ved daglig gåtur på 40 minutter

-reduserer risikoen for å få en depresjon, med 40 %, ved å gå 1 tur i uka.

Så ønsker du å komme i gang med trening, er det bare å ta kontakt med oss på Helsehuset Greaaker. Vi hjelper deg i gang og motiverer deg til å fortsette.

Kilder: 1: Helsedirektoratet: https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/fysisk-aktivitet/ 2: Store Medisinske Leksikon: https://sml.snl.no/hippocampus 3. https://utforsksinnet.no/oke-bdnf-nivaene-protein-hjerneceller/ 4. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT): https://www.ntnu.no/cerg/trening-og-hjernehelse 5. Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page