top of page

Bruk av bildediagnostikk på Helsehuset Greaaker


Gert Rood Vastveit og Didrik Mogensen, fysioterapeuter ved Helsehuset Greaaker

På bildet: Fysioterapeut Gert Rood Vastveit (øverst) og fysioterapeut Didrik Mogensen (nederst).

Ved Helsehuset Greaaker i Sarpsborg har vi et mangfold av profesjoner. Dette bidrar til at vi kan utfylle hverandres blindsoner med spisskompetanse fra våre kollegaer. En av disse spisskompetansene er bildediagnostikk. Fra henvisning av Kiropraktor til MR, Røntgen eller CT, til Ultralyddiagnostikk utført av en av våre videreutdannede Fysioterapeuter.

Ultralyddiagnostikk

Ultralyddiagnostikk har vært et hjelpemiddel i muskel og skjelett medisin i flere år nå, og har vist seg å være et rimelig og nyttig verktøy i diagnostisering og differensial diagnostisering. Verdien av å ha ett ultralyd apparat ved en armlengdes avstand er uvurderlig for en muskel skjelett terapeut som ønsker å avkrefte, bekrefte eller måle en muskel skjelett sykdom/behandling.

Trykkbølgebehandling ved skuldersmerter grunnet kalk i skulder

Fordeler

Ultralyddiagnostikk har ingen fysiske bivirkninger, da dette kun er lyd som sendes ut fra proben (håndholdte sender/mottaker enheten), ikke helt fjernt fra hvordan ekkolodd fungerer. Dette er også hvorfor ultralyd er den foretrukne bildediagnostikken av foster hos gravide, da det ikke er noen fare for stråling eller skade på fosteret.

Til fordel for annen bildediagnostikk som ofte har lange ventelister og koster relativt mye, er ultralyd en rask, rimelig, tilgjengelig og fordelaktig metode å benytte.

En ultralydundersøkelse kan utføres med bevegelse (dynamisk) dersom det er behov, som betyr at vi får en sjelden sjanse til å se anatomiske strukturer i samsvar og påvirkning av hverandre. Ved behandling kan ultralyd benyttes for å øke presisjon, som f. eks ved injeksjonsbehandling, ESWT (trykkbølgebehandling), eller tørrnåling av kalk/sene.

Begrensninger

Det er mange goder med ultralyd, men selvsagt noen begrensninger. Dybde som man kan nå er avhengig av proben, men de fleste muskel -skjelett terapeuter har systemer som kan se helt ned til 6cm. Dette gjør det mulig å se majoriteten av de aktuelle strukturene som oftest er involvert.

Ultralyd har dog sine begrensninger når vi ser på rygg og nakke problemer. Ultralyd er ikke en adekvat erstatter for Røntgen for å diagnostisere brudd, men forandringer i knokkel eller benskorpe kan sees i de fleste tilfellene.

Kvaliteten på bildene kan variere noe fra individ til individ, da vi er forskjellig bygd, og tiden har påvirket oss ulikt i form av sykdom/slitasje.

Ultralyd er et verktøy som krever en kompetent operatør, og selv i trente hender kan det være krevende å finne enkelte problemer. Da vi er to som er utdannet til å bruke ultralyd hos oss på Helsehuset benytter vi ofte kollega konsultasjoner for å sikre god kvalitet på undersøkelsen.

Ultralyddiagnostikk uten en grundig sykehistorie og ortopedisk undersøkelse kan medføre at man ender opp med feil konklusjon og er derfor viktig at man aldri kun belager seg på det man ser, men også det man kan reprodusere eller dedusere(kryssjekke tegn og symptomer opp mot kjente lidelser). Ved funn, eller

mistanke sammenligner man med motsatt side (”Frisk” side). Slik at man kan utelukke eventuelle anatomiske ujevnheter.

En kollega*

Jeg bruker ofte kiropraktorene på huset som sparringspartnere og ressurser. Deres posisjon i helsevesenet gjør de ideelle å bruke da de har henvisningsrett, dersom ultralyd ikke skulle strekke til, eller annen type behandling fra for eksempel spesialisthelsetjeneste er nødvendig. Jeg føler derfor det ville vært interessant å lytte til noen av deres erfaringer og synspunkter ved bruk av ultralyddiagnostikk og tverrfaglig samarbeid med oss som kollegaer som utfører slike tjenester.

Hva er din oppfatning av et tverrfaglig samarbeid rundt ultralyd diagnostikk mellom kiropraktorer og fysioterapeuter?

"Tverrfaglig samarbeid kommer alltid pasienten til gode. I forhold til ultralyd er det nyttig å samarbeide, både når det gjelder hurtig utredning hvor man ønsker å avkrefte/bekrefte en tilstand, eller for å avgjøre om det er nødvendig med videre bildediagnostikk (MR, røntgen, CT). Dermed vil man raskt kunne sette i gang relevante tiltak, enten det er videre utredning eller behandling/rehabilitering."

Ultralydsundersøkelse ved skuldersmerter

Basert på dine egne erfaringer og bakgrunn, hva mener du er den største fordelen med ultralyddiagnostikk?

"Den aller største fordelen med ultralyd, slik jeg ser det, er at man kan undersøke muskel og seneproblematikker samtidig som man beveger på skadestedet. For eksempel vil man ved skulder-impingement, som kan være en smertefull avklemming av muskel i skulder, kunne se om muskelen beveger seg eller om det er andre forhold som gir smerter, eksempelvis betennelse. Dette er svært verdifullt i forhold til hvilke tiltak man skal sette i gang."

Hvilke fordeler ser du ved bruk av Ultralyddiagnostikk, fremfor annen tradisjonell bildediagnostikk?

Det er mange fordeler med ultralyd, der det er indikasjon for det. Ingen bildediagnostiske verktøy er perfekte, heller ikke MR som mange tror. På en rekke tilstander, som for eksempel skuldersmerter, er ultralyd et naturlig førstevalg når det kommer til bilder. Begrensningene med ultralyd er dybden man kan undersøke, og at ultralyd ikke går gjennom ben (ved brudd, problemer inne i ledd osv.). De største fordelene med ultralyd er at man kan bevege på ledd samtidig som man undersøker, og at man får umiddelbare svar. Ultralyd gir ingen stråling, slik røntgen og CT gjør, og utgjør derfor ingen helserisiko. I tillegg er ultralyd klart billigere å utføre enn MR."

Konklusjon

Basert på mine egne erfaringer og mine pasienters tilbakemeldinger, ser jeg på tverrfaglig samarbeid og ultralyddiagnostikk i muskel og skjelett medisin som et kvalitetsøkende tiltak og hjelpemiddel. Et hjelpemiddel som sikrer riktig diagnose, riktig/målbar behandling, samt raskere rehabilitering og retur til dagliglivet.

Se gjerne Ultralydscanning.no for mer informasjon, eller kontakt oss via Helsehusetgreaaker.no.

Les mer om fysioterapeut Didrik Mogensen her.

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page