top of page

Hva er akupunktur og hvordan brukes det på Helsehuset Greaaker?


Akupunktur er en behandlingsmetode som kom til Europa på slutten av 1600-tallet. Selve ordet «Akupunktur» er latinsk og betyr nål og penetrere/stikke. Akupunktur som behandlingsmetode baserer seg på et medisinsk system (Kinesisk Medisin/KM) som har røtter flere tusen år tilbake. KM ble opprinnelig utviklet i Kina og er ett sammensatt system, hvor hovedmålet er å kunne oppnå god helse, ved å kunne bidra til å kartlegge/forhindre ubalanser og årsaker til sykdom hos pasienter.

På 1950 tallet utviklet man i Kina en modernisert versjon av KM og det er det man kaller Tradisjonell kinesisk medisin (TKM). TKM består av flere behandlings metoder, blant annet akupunktur, akupressur, moxibusjon (moxa-brenning), kopping, ulike massasjeteknikker, urtemedisin, meditasjon, kostholdsveiledning og fysiske/trenings øvelser, som for eksempel Tai Chi og Qi Gong (1, 2).

Gammel kinesisk illustrasjon

To former for akupunktur

Man skiller mellom 2 ulike former for akupunktur. Det er klassisk akupunktur og medisinsk akupunktur. Den klassiske akupunkturen er det vi kaller tradisjonell eller kinesisk akupunktur, som baseres seg på TKM, kombinert med vestlig medisin (3). Her benytter man seg av meridiansystemet/de indre energibanene.

Denne behandlingsmetoden utføres best hos utdannet akupunktør.

Medisinsk akupunktur er derimot basert på kun vestlig medisin og er f.eks. triggerpunktsbehandling eller dry-needling/IMS (3).

akupunktur

Hva kan du gjøre selv?

Etter et førstegangsintervju hos akupunktør, er målet at man skal sitte igjen med en forståelse av hvilke ubalanser kroppen har og hvordan man selv kan bidra for å oppnå forbedret helse og reduserte plager. Dette kan være alt fra trening/ fysisk aktivitet, avspenningsteknikker, enkle forandringer i kosthold til bl. annet søvnhygiene.

Under førstegangsintervju går man igjennom symptomer relatert til luftveiene, mage/- tarm systemet/ matvaner. I tillegg til muskel og skjelett system, generelt energinivå og søvn, psykisk tilstand/ stress og uro. Fokuset er å se på hvordan hele kroppen fungere og hva som henger sammen. Behandlingen tilpasses derfor individuelt ut ifra hva slags plager man har og hvilke tiltak som må settes i gang (2, 3).

På Helsehuset Greaaker er vi opptatt av en tverrfaglig oppfølging av våre pasienter etter behov. Ser man behovet for videre oppfølging hos andre yrkesgrupper vil pasientene raskt få tilbud om det. Selv om akupunktur går for å være en alternativ behandlingsmetode, er behandlingen på Helsehuset Greaaker hele tiden basert på hovedvekt av den vestlige medisinen, med forankring i hva forskingen sier.

Hva sier forskningen om akupunktur?

Forskning viser at akupunktur kan ha positiv effekt på flere ulike tilstander. Nylig har det blitt publisert en større litteraturgjennomgang fra 2010-2016 som inkluderer 122 sykdoms- tilstander/diagnoser. Denne ble publisert i 2017, og er gjennomført av AACMA (Australian Acupunture and Chinese Medicine association LTD). Konklusjonen fra denne rapporten er at akupunktur har positiv effekt på migrene, hodepine, kroniske korsryggssmerter, kvalme etter operasjoner, allergisk rhinitt/allergisk nesetetthet, kneartrose, kvalme og oppkast etter cellegifts behandling, og smerter etter operasjon (4).

Tallene i parantes i teksten korresponderer med tallene til referansene under.

[if !supportLists]1. www.akupunktur. no

[if !supportLists]2. Heyerdahl, O. Lystad, N. (2003). Lærebok i akupunktur, 2 utgave. Oslo, Universitetsforlaget.

[if !supportLists]3. Heyerdahl, O. Lystad, N. (2003).Tradisjonell kinesisk akupunktur; dens filosofiske og praktiske anvendelse i moderne medisin, 2 utgave. Oscar Heyerdahl og Nils Lystad ANS

[if !supportLists]4. http://acupuncture.org.au/OURSERVICES/Publications/AcupunctureEvidenceProject.aspx

Aktuelle artikler
Siste artikler
Arkiv
Sorter etter tags
Følg oss
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page