Misty Woodland

Mikkel Oskal

Spesialist i barne og ungdomspsykiatri

Mikkel Oskal er lege og har vært spesialist i barne- og ungdomspsykiatri siden 1997. Han har lang og bred erfaring innen fagfeltet. Han er vant med å jobbe tverrfaglig, også med forskjellige instanser i hjelpeapparatet og interesseorganisasjoner. 

Mikkel Oskal har vært sakkyndig i barnevernssaker opp til høyesterettsnivå. Han har også lang erfaring og kompetanse innen tverrkulturell psykiatri.

E-post: mikkel@barnepsykiateroskal.no   

Mobil: 41522966 

Familier og hjelpeapparatet kan ta direkte kontakt. Fastlegene kan henvise via helsenett. 

Mikkel Oskal har kort ventetid og tar i mot pasienter også på lørdager.

 

NB. Mikkel Oskal har en helprivat virksomhet, det vil si at han har ikke refusjonsavtale med det offentlige. Timene må derfor betales i sin helhet av pasienten.