Mikkel Oskal

Spesialist i barne og ungdomspsykiatri

Mikkel Oskal er lege og har vært spesialist i barne- og ungdomspsykiatri siden 1997. Han har lang og bred erfaring innen fagfeltet. Han er vant med å jobbe tverrfaglig, også med forskjellige instanser i hjelpeapparatet og interesseorganisasjoner. 

Mikkel Oskal har vært sakkyndig i barnevernssaker opp til høyesterettsnivå. Han har også lang erfaring og kompetanse innen tverrkulturell psykiatri.

E-post: mikkel@barnepsykiateroskal.no   

Mobil: 41522966 

Aktuelt på Helsehuset

Familier og hjelpeapparatet kan ta direkte kontakt. Fastlegene kan henvise via helsenett. 

Mikkel Oskal har kort ventetid og tar i mot pasienter også på lørdager.

 

NB. Mikkel Oskal har en helprivat virksomhet, det vil si at han har ikke refusjonsavtale med det offentlige. Timene må derfor betales i sin helhet av pasienten. 

Vi har åpent alle hverdager 0800 - 1600.

Enkelte behandlere vil etter avtale kunne ta i mot pasienter utover åpningstidene.

 Eikveien 22, 1718 Greåker

Midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg  

NB. Bedriftshelsetjenesten Ringvoll og Høyden har samme adresse, men eget telefonnummer: 69 25 31 06

* Ved henvendelese på e-post eller kontaktskjema vil du bli kontaktet innen to virkedager. Hvis det haster, eller ved avbestilling, ring vårt telefonnummer eller kontakt din behandler direkte. Resepsjonen er bemannet mandag-fredag 0900-1400, og det vil i dette tidsrommet primært være enklere å komme gjennom per telefon.