Kiropraktor

Helsehuset Greaaker, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg, har kiropraktor med primærkontaktstatus i det norske helsevesenet på plager relatert til muskler og ledd, på linje med fastlegen. Dette innebærer at man ikke trenger henvisning for å få vurdering hos kiropraktor, og at kiropraktoren kan stille diagnose, behandle og/eller henvise videre ved behov. Kiropraktoren har også rett til å sykemelde.

Behandling

I behandlingen kan kiropraktoren blant annet benytte flere forskjellige manuelle ledd og bløtvævsteknikker (inkludert triggerpunktsbehandling og nåler), elektroterapi (laser, trykkbølge etc), i tillegg til øvelser/trening. På grunn av det enestående tilbudet på Helsehuset Greaaker vil både behandling og trening kunne foregå i samråd/samarbeid med fysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, osteopat og/eller akupunktør.

Noen ganger vil behandling/oppfølging også innebære en periode med tilpasning på jobb, eller i ytterste konsekvens sykemelding. Kiropraktoren har rett til å sykemelde opp til 12 uker.

Hva gjør en kiropraktor?

Kiropraktikk er et fagområde og en helseprofesjon, og en kiropraktor er pliktet til å benytte dokumentert trygge og effektive behandlingsmetoder tilpasset hver enkelt pasient og problematikk. Dette innebærer manuelle behandlingsteknikker, øvelser, råd og veiledning, basert på best tilgjengelige evidens. Selve ordet kiropraktikk stammer fra gresk og betyr "å behandle med hendene". 

 

Typiske plager en kiropraktor undersøker, behandler og følger opp er ryggsmerter (inkl prolaps, isjias og lumbago), nakkesmerter, hodepine, skuldersmerter, senebetennelser, muskelsmerter, overbelastningsskader, akutte skader m.m.

 

Kiropraktorer innehar en kompetanse på undersøkelse og behandling av muskel og ledd-lidelser med bakgrunn i en seks års utdannelse (5-årig master på universitet og et år turnus).

Undersøkelse

En grundig undersøkelse forut for behandling er essensielt, og er sammen med pasientens historie, grunnlaget for diagnosen kiropraktoren stiller. Undersøkelsen vil blant annet inneholde funksjonsvurdering og spesifikke tester. Ved f.eks. mistanke om prolaps-smerter (isjias) vil man i tillegg foreta en nevrologisk undersøkelse. 

Typisk vil kiropraktoren henvise til røntgen/MR/CT og/eller legespesialist f.eks. til vurdering for operasjon der man mistenker mer alvorlige tilstander, eller til fysioterapeut ved behov for opptrening forut for eller etter operasjon.

 Eikveien 22, 1718 Greåker

Midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg  

NB. Bedriftshelsetjenesten Ringvoll og Høyden har samme adresse, men eget telefonnummer: 69 25 31 06

* Ved henvendelese på e-post eller kontaktskjema vil du bli kontaktet innen to virkedager. Hvis det haster, eller ved avbestilling, ring vårt telefonnummer eller kontakt din behandler direkte. Resepsjonen er bemannet mandag-fredag 0900-1400, og det vil i dette tidsrommet primært være enklere å komme gjennom per telefon.